Termeni și condiții site

Termeni și condiții site

Acest document stabilește termenii și condițiile (“Termenii“) care guvernează accesul la și utilizarea site-ului web disponibil la adresa URL www.aglgems.ro („Site-ul”).

Acești Termeni sunt un acord între dumneavoastră, în calitate de utilizator care accesează Site-ul nostru (“dumneavoastră” sau “utilizator) și societatea comercială SC ADVANCED GEMOLOGICAL LABORATORY SRL, cu sediul social în STR. MENDELEEV, NR.25, CORP A, București, Sector 1, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/23618/24,11,2022 și având CUI 47242221 („noi” sau „Compania”).

Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni, deoarece conțin informații importante privind drepturile și obligațiile dumneavoastră. Pentru a utiliza acest site este necesar să acceptați în mod expres acești Termeni, prin bifarea căsuței corespunzătoare. De asemenea, acești Termeni sunt aplicabili și dacă doar accesați Site-ul. În cazul în care nu sunteți de acord cu prevederile acestui document vă rugăm să nu continuați să utilizați / accesați acest Site.

Ne rezervăm dreptul de a modifica acești Termeni în orice moment. Dacă facem modificări, vom publica versiunea actualizată a Termenilor în Site și vă vom informa în mod corespunzător. Orice modificare a Termenilor se va aplica de la data la care este efectuată.

1. DEFINIȚII

În acest document, cuvintele definite mai jos vor avea următoarele semnificații:

a) Compania, sau noi – au sensul atribuit în preambul;

b) Utilizator sau dumneavoastră – au sensul atribuit în preambul, respectiv, orice persoană fizică sau juridică care accesează sau navighează prin Site;

c) Parte / Părți – individual, oricare dintre Utilizator sau Companie; și, colectiv, Utilizatorul și Compania;

2. CONDUITA UTILIZATORILOR

Sunteți singurul responsabil pentru propriul comportament în timp ce accesați și utilizați Site-ul. Sunteți de acord să utilizați Site-ul numai în scopuri care sunt legale și în conformitate cu acești Termeni și cu orice legi sau regulamente aplicabile. Sunteți de acord că nu veți desfășura și nu veți permite niciunei terțe părți să desfășoare, inclusiv, dar fără a se limita la, oricare dintre următoarele:

 – să utilizați Site-ul pentru orice scop ilegal sau neautorizat sau să vă implicați, să încurajați sau să promovați orice activitate ilegală sau orice activitate care încalcă acești Termeni sau orice alte reguli sau politici stabilite din când în când de către noi;

 – să utilizați Site-ul pentru a încălca drepturile legale și interesele legitime ale celorlalți;

 – să utilizați orice robot, algoritm sau alte mijloace automatizate sau interfață care nu sunt furnizate de noi pentru a accesa Site-ul sau pentru a extrage date;

 – să încercați să indicați în orice mod că aveți o legătură cu noi, cu excepția cazului în care am consimțit în mod expres la o astfel de conduită;

 – să încărcați, trimiteți, distribuiți sau difuzați orice Conținut care ar putea fi interpretat în orice fel ca defăimător, ilegal, fraudulos, obscen, hărțuitor sau inacceptabil;

 – să indicați că sunteți o altă persoană prin orice mijloace (de exemplu, prin utilizarea unei adrese de e-mail, nume, pseudonim sau altfel);

 – să exploatați Site-ul pentru orice scop comercial neautorizat;

3. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Cu excepția cazului în care este indicat altfel, toate elementele Site-ului, toate conținuturile și alte materiale din aceasta sunt deținute de noi (sau, după caz, de licențiatorii noștri) și sunt protejate de drepturi de proprietate intelectuală. Pentru evitarea oricărui dubiu, interfețele vizuale, designul, textul, grafica, imaginile, sistemele, informațiile, datele, metodele, codul programului, serviciile, toate celelalte elemente și orice altă documentație sau alte materiale auxiliare furnizate (“Conținutul Site-ului“) sunt deținute de noi sau de licențiatorii noștri și sunt protejate prin drepturi de autor, mărci înregistrate, secrete comerciale și orice alte drepturi de proprietate intelectuală.

Puteți utiliza Site-ul exclusiv în scopurile prevăzute de acești Termeni. Cu toate acestea, nu este permisă:

– utilizarea oricăror algoritmi, roboți sau metode similare de colectare sau extracție a datelor;

 – cesiunea, licențierea, sublicențierea Conținutului Site-ului;

 – eliminarea, modificarea sau ascunderea oricăror drepturi de autor, mărci înregistrate sau alte notificări privind drepturile de proprietate incluse în Site sau în Conținutul Site-ului;

Orice utilizare a Site-ului sau a Conținutului Site-ului, alta decât cea autorizată în mod expres în acești Termeni, fără permisiunea noastră prealabilă scrisă, este strict interzisă. Cu excepția cazului în care se menționează explicit de către Companie nimic din acești Termeni nu va fi interpretat ca oferind vreo licență asupra drepturilor de proprietate intelectuală.

4. EXONERARE DE RĂSPUNDERE

Nu garantăm că Site-ul va îndeplini cerințele dumneavoastră sau că utilizarea acestuia va fi neîntreruptă, sigură sau fără erori sau că Site-ul nu conține componente dăunătoare cum ar fi viruși.

5. MODIFICĂRI ALE SITE-ULUI

Putem, la discreția noastră, cu sau fără notificare prealabilă și în orice moment, modifica sau întrerupe, temporar sau permanent, orice parte sau funcționalitate a Site-ului nostru.

În nici un caz Compania nu va fi răspunzătoare pentru restricționarea sau dezactivarea accesului la orice parte sau funcționalitate a Site-ului.

6. CESIUNEA

Compania poate cesiona acești Termeni și/sau orice sau toate drepturile sale sau delega orice și toate obligațiile sale în conformitate cu acești Termeni fără consimțământul dumneavoastră. Toate dispozițiile cuprinse în acești Termeni se extind și vor fi obligatorii pentru succesorii și cesionarii noștri.

7. DATE CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să consultați politica noastră de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru informații despre modul în care colectăm, utilizăm, stocăm și dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal.

8. SEPARABILITATE

Dacă orice prevedere a acestor Termeni va fi considerată nelegală, nulă sau din orice motiv inaplicabilă, atunci această prevedere va fi considerată separabilă de acești Termeni și nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi.

9. LIPSĂ DE EXECUTARE

Omisiunea de a pune în aplicare oricare dintre dispozițiile Termenilor în anumite cazuri nu constituie o renunțare la dreptul de a aplica acele dispoziții în alte cazuri.

10. LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

Acești Termeni sunt guvernați și interpretați în conformitate cu legislația României. Orice dispută care decurge din sau are legătură cu acești Termeni sau cu Serviciile furnizate de către Companie va fi de competența instanțelor din România.

11. ANPC

Pentru disputele în legătură cu serviciile oferite de noi, vă puteți adresa și Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), care vă pune la dispoziție un mecanism pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor. Pentru mai multe informații, contactați ANPC la adresele indicate pe site-ul propriu.