Termeni

TERMENI ȘI CONDIȚII – Raport gemologic AGL

Ultima actualizare: 24 Octombrie 2023

Advanced Gemological Laboratory (AGL) își fundamentează rapoartele de expertiză prin intermediul a celor doi experți pregătiți la cele mai înalte standarde, ca urmare a absolvirii cursurilor de pregătire ale Institutului American de Gemologie (GIA), dobândind astfel certificarea și recunoașterea internatională a Institutului American de Gemologie (GIA), dar și prin intermediul instrumentelor de vârf folosite în expertiză. Concluzia finală a expertizei AGL este rezultatul analizei separate a celor doi experți.

Raportul gemologic emis de AGL nu este o evaluare, garanție sau certificare a valorii, clasei, culorii și/sau altor caracteristici incluse în raportul AGL. El reprezintă doar o opinie avizată a experților noștri, opinie formulată ca urmare a evaluării, testării, examinării și analizării unui articol (piatră sau bijuterie) folosind tehnici avansate și instrumente de ultimă generație disponibile la momentul examinării. Gradarea și identificarea pietrelor se face conform procedurilor și a standardelor GIA. Prin urmare, rezultatele oricărei alte examinări efectuate asupra articolului (piatră sau bijuterie) pot fi diferite față de opinia experților AGL în funcție de:

  • Când, cum și de către cine este examinat articolul (piatra sau bijuteria) și
  • Schimbările și îmbunătățirile tehnice și ale echipamentelor care au putut surveni între timp și care pot permite examinatorului să detecteze, printre altele, utilizarea de procese pentru modificarea caracteristicilor unui articol care erau anterior nedetectabile de AGL sau modificări care au devenit reversibile, chiar dacă procesul rămâne nedetectabil.

În aceste condiții de relativitate, concluzia raportului de expertiză se limitează la o opinie avizată, astfel că nici AGL și nici experții AGL nu pot fi răspunzători pentru nici o diferență de opinie sau divergență care ar putea aparea inerent din aplicarea altor echipamente și tehnici de examinare asupra aceluiași articol, de la diferite laboratoare (tehnologiile și echipamentele folosite în tratamente, procesare și sinteză sunt în continuă evoluție și pot varia). Prin urmare, AGL și experții săi vor fi exonerați de orice responsabilitate privind implicațiile comerciale, financiare, juridice și morale ce decurg din rapoartele de expertiză emise, răspunderea neputând depăși valoarea serviciului de expertizare materializat în prezentul raport.

AGL și experții sau angajații săi nu vor comenta nici o alta opinie, în-afară de cea care folosește standardele GIA.

Evaluarea de către AGL a articolului (piatră sau bijuterie) este obiectivă și imparțială. AGL nu are nici un interes financiar în vânzarea sau cumpărarea articolului descris în raport. Prin urmare, răspunderea AGL nu poate fi mai mare decât valoarea raportului emis.

AGL și experții sau angajații săi nu vor fi răspunzători pentru: (1) orice diferență de opinie sau divergență care ar putea rezulta din aplicarea altor metode, instrumente sau tehnici de clasificare, evaluare și/sau identificare, (2) niciun fel de pierderi, daune sau cheltuieli care rezultă din orice erori sau omisiuni din raport sau din emiterea sau utilizarea raportului, chiar dacă pierderile, daunele sau cheltuielile au fost provocate de AGL sau de experții sau angajații săi, și (3) în orice caz, AGL și experții sau angajații săi nu vor fi răspunzători pentru daune deosebite, indirecte, accidentale, exemplare, punitive, legale sau consecinte, inclusiv pierderea profiturilor, care rezultă din orice erori sau omisiuni din raport sau din emiterea sau utilizarea raportului sau din orice erori sau omisiuni din raport provocate de faptele altora, chiar dacă li se atrage atenția asupra posibilității unor astfel de daune.

Orice persoană care pretinde să se bazeze pe un raport AGL este supusă acestor termeni și condiții AGL.

LIMITĂRI SUPLIMENTARE PENTRU COPIILE RAPORTURILOR GIA

Un Raport AGL facsimil nu este și nu ar trebui să fie considerat Raportul Gemologic AGL real. O versiune PDF, partajată sau tipărită nu garantează includerea celor mai recente informații privind evaluarea pentru o anumită piatră prețioasă sau bijuterie.